Optimizare SEO On-PageOn-Page SEO Optimization

Optimizarea SEO on-page presupune toate actiunile care se fac asupra unui site web, precum structurare interna a linkurilor, optimizarea continutului si a paginilor individuale…

servicii optimizare seo

Optimizare SEO On-Page

Cum optimizam un site web

Optimizarea On-page SEO este un subiect despre care s-a discutat intens, iar expertii in domeniu par sa aiba aceleasi opinii cu privire la ce trebuie facut si ce trebuie evitat. Acest lucru se datoreaza in mare masura si faptului ca in ultimii ani nu prea s-a schimbat nimic in acest domeniu si factorii cei mai importanti pentru optimizare au fost pastrati in algoritmii motoarelor de cautare. In continuare vom prezenta pe scurt etapele si factorii cei mai importanti pe care ii luam in considerare atunci cand optimizam un site:

Analiza SEO preliminara

optimizare seo on-page
Inainte de a interveni asupra unui site pentru a-l optimiza, este necesar sa facem o analiza SEO. In primul rand trebuie sa vedem in ce nisa activeaza site-ul si ce cuvinte cheie atinge in prezent. Apoi trebuie sa verificam daca aceste cuvinte cheie sunt potrivite pentru SEO (sunt niste expresii cu cautare si pot aduce trafic, competitorii pot fi depasiti usor cu bugetul alocat lunar pentru SEO) dar sa gasim si alte cuvinte cheie potrivite, pentru care site-ul web ar putea atinge pozitii de top in motoarele de cautare. Dupa ce am stabilit o lista de cuvinte cheie, trebuie inspectat site-ul web pentru a identifica ce anume trebuie modificat asa incat sa imbunatatim optimizarea SEO.

Arhitectura site-ului & linkurile interne

Arhitectura unui site si linkurile interne trebuie stabilite in etapa de planificare, inainte de a construi site-ul propriu-zis. Structurarea paginilor pe categorii si sectiuni si stabilirea unor linkuri prietenoase cu motoarele de cautare (SEF) este o etapa importanta care, daca nu este realizata corect, poate introduce unele handicapuri in dezvoltarea ulterioara a unui site web. Alti factori mai putin importanti de care tinem cont in optimizarea SEO sunt: adancimea structurii de linkuri (click-depth), locatia linkurilor si procentajul acestora pe o anumita pagina, etc.

Daca pentru un viitor site, aceasta etapa se poate realiza usor, pentru site-uri deja existente este mai greu de modificat arhitectura sau linkurile interne, intrucat vor apare pagini de eroare si linkuri stricate. Daca insa este facuta cu atentie aceasta etapa, vechile pagini pot fi redirectionate catre noile pagini si se evita astfel aparitia unor erori de tipul „404 Not Found”.

Arhitectura paginii

Arhitectura unei pagini este un alt factor important de care trebuie tinut cont atunci cand construim un site web, insa spre deosebire de etapa precedenta, este mai usor de modificat la un site deja existent. Practic la aceasta etapa sunt restructurate continutul si alte elemente de pe pagina precum modulele sau widget-urile: cum este codata tema grafica si unde sunt plasate elemente ca meniurile, sigla, continutul propriu-zis, coloanele laterale sau subsolul.

Spre exemplu, exista multe site-uri web care folosesc o imagine pentru sigla si ancora „acasa” in meniul principal, ambele elemente avand link catre domeniul principal / pagina principala. Intrucat este iportant ca primul link de pe pagina sa fie cu o ancora potrivita, o versiune optimizata a aceleiasi pagini ar avea plasat un text H1 plasat „sub logo”. De asemenea plasand coloana secundara pe dreapta si continutul pe stanga, se obtine o arhitectura optimizata pentru ca motoarele de cautare citesc pagina de sus in jos, de la stanga la dreapta si este important sa avem intai continutul in codul sursa, apoi coloana laterala cu module/widgeturi.

Tag-urile HTML & Body

Titlul unei pagini este cel mai important factor de pe o pagina si este de preferat ca acesta sa contina cuvantul cheie ca prim cuvand. Alte tag-uri importante de care ne vom ocupa cand vom optimiza site-ul tau web sunt:

  1. HTML: meta description, meta keywords, meta robots, rel=”canonical”, etc.
  2. Body: densitatea si variatiile cuvintelor cheie, subtitluri (H1 la H6), descrieri alternative si titluri pentru imagini, cuvinte cheie ingrosate sau italice, ancore ale linkurilor interne.

Servicii optimizare SEO On-Page

Oferim serviciul de optimizare SEO On-Page SEO pentru bloguri si site-uri WordPress cu plata unica in valoare de $49. Dupa achitarea contravalorii serviciului, vei fi redirectionat(a) catre un formular unde va trebui sa ne lasi unele informatii legate de site-ul tau precum si datele de autentficare la panourile cPanel si Dashboard. Fara acces la aceste panouri nu putem sa facem optimizarea on-page.

Comanda acum: $99 $49 (plata unica!)
paypal

guarantee

On-Page SEO Optimization consists of all actions done on a website like planning the internal structure, setting the permalinks, optimizing the content of every page…

on-page seo services

On-Page SEO Optimization

How We Optimize a Website

On-page SEO is a topic that is widely discussed and it seems that most SEO experts have the same opinions upon what works and what doesn’t. This is because in the latest years only few things have changed in this area and essential factors for ranking have been preserved by search engine algorithms. Let us briefly introduce the most important on-page factors that we will take care on your website:

Preliminary SEO Analysis

on-page seo optimization
Before doing any change to a website for SEO improving, we must start with an Analysis. First we need to see what is the niche of the website and what keywords is targeting. Then we need to check if those keywords are good for SEO (they are searched keywords and the competition can be overtaken with a given monthly budget) and also to find other appropriate keywords that the website may rank for. After we have the list of keywords we have also to inspect the website and find out what must be changed and how in order to improve SEO.

Site Architecture & Internal Links

Site architecture and internal links must be planned in advance of building the website. Structuring the pages in sections and categories and setting SEF links is important for the future development of a website. Small factors like click-depth, link location and percentage of internal links on a page must also be taken into consideration at this stage.

For already made websites, this step is harder to be done, because usually it changes old permalinks, restructure content and pages, creates new pages. If done properly, old pages will be redirected to new pages, so as no „404 Not Found” error to occur.

Page Architecture

Page architecture is also a factor that must be done before building the website, but anyway it’s easily done also for established websites. Basically this step consists of structuring the content and other modules on a page: where the logo, menus, actual content, footer and sidebars are placed on the page and how it is coded in the theme.

For example, I see a lot of websites that use a simple image for the logo and a „home” anchor in the menu, both pointing to the main domain URL. An optimized version of this links would be to place a H1 tag „under” the logo with the title of the page. Also placing the sidebar on the right and content on the left, is better because the search engines read a page from top to bottom, from left to right, and it’s important to have the content before the modules/widgets in the sidebar.

HTML & Body Tags

Title of a page is the most important factor and should preferably employ the keyword as the first word. Other important tags that we will take care of when we will optimize your website are:

  1. HTML Tags: meta description, meta keywords, meta robots, rel=”canonical”, rel=”author”, etc.
  2. Body Tags: keyword density and variations, headlines (H1 to H6), alternative descriptions and titles for images, strong and emphasized keywords, internal links anchors.

On-Page SEO Services

We offer the On-Page SEO optimization for WordPress blogs and websites as a one time service for the price of $49. After you purchase this service, you’ll be redirected to a form where you will have to give us some information about your website and also the login credentials for cPanel and Dashboard. We cannot do this service without actually accessing your website files.

Order now: $99 $49 (one-time fee!)
paypal

guarantee